انتشار نسخه‌ٔ 1.0 یک هفته زودتر از موعد

افزوده شده به دست امیر رضایی در 2 روز پیش

نسخه 1.0 یک هفته زودتر از منزلگاه نهایی منتشر شد.